Reference

Projekty, pod které jsme se podepsali…

OK Projekt, s.r.o.

Komplexní služby v měření podkladů a tvorbě digitálních modelů terénu (DMT).

 • Zaměření stávajícího stavu úložiště.
 • Spočítání objemu a kubatur.
 • Výpočet retencí a výhledových možností ukládky materiálu.

1. Jihočeská stavební, s.r.o.

Jsme partnerem v oblasti inženýrské geodezie.

 • Zaměření pokladů pro projekt.
 • Spolupráce při přípravě projektu.
 • Veškeré měřické práce v průběhu stavby až po kolaudaci.

REKKA, s.r.o.

Dlouhodobá spolupráce v oblasti digitálních modelů terénu (DMT).

 • Zaměření pokladů pro projekt.
 • Spolupráce při přípravě projektu.
 • Veškeré měřické práce v průběhu stavby až po kolaudaci.

Město České Budějovice

Pro jihočeskou metropoli jsme realizovali množství geometrických plánů.

 • Majetkoprávní spory v centru ČB.
 • Geometrický plán pro odprodej městského majetku.
 • Určování objemu kubatur skládek materiálu.

Aqua Energie s.r.o.

Poskytli jsme profesionální služby v oblasti inženýrské geodezie.

 • Měření vodních elektráren.
 • Měření deformací a posunů vodních děl.
 • Následné řešení právních vztahů v souvislosti s katastrem nemovistostí.

Jihočeský vodárenský svaz

Dlouhodobé poskytování geodetických služeb.

 • Měření vodovodních řadů a zařízení.
 • Vyhotovování výstupů dle směrnice JVS.
 • Tvorba geometrických plánů.

Fotogalerie

Snímky z našich realizací…