Katastr nemovitostí

Starosti v oblasti katastru nemovitostí přenechte na nás…

Geometrický plán

Který se vyhotovuje pro:

 • Stavby – dokončené budovy pro kolaudaci např. novostavby, přístavby, garáže a jiné stavby

 • Rozestavěné budovy – pro získání hypotečního úvěru
 • Rozdělení pozemku – je nutné doložit souhlas příslušného obecního, stavebního úřadu s dělením pozemku
 • Zřízení věcného břemene – vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na část pozemku
 • Poradenství a zprostředkování souvisejících služeb

Vytyčení hranic parcel

Pro nejrůznější účely:

 • Pro fyzické i právnické osoby
 • Pro navrácení velkých lesních celků
 • Pro pozemkové úpravy
 • Poradenství a zprostředkování souvisejících služeb

Práce v bodových polích

Provádíme zejména pro účely:

 • Rekognoskace PBPP
 • Budování nových PBPP dle vyhlášky 190/1996 Sb.
 • Poradenství a zprostředkování souvisejících služeb

Pozemkové úpravy

V rámci projektu jednoduchých i komplexních pozemkových úprav lze provést následující geodetické práce:

 • Doplnění podrobného polohového bodového pole
 • Zaměření skutečného stavu krajiny
 • Geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy
 • Zjišťování průběhu hranic nesměňovaných pozemků
 • Zavedení výsledného operátu pozemkových úprav ve formě mapy DKM do katastru nemovitostí
 • Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav
 • Poradenství a zprostředkování souvisejících služeb

Naši klienti

I vaše logo zde rádi uvidíme…

Naše hodnoty

Za kterými si stojíme…

 • Individuální přístup ke každému klientovi.
 • Využití pouze nejmodernějších technologií.
 • Vážíme si každé zakázky - ať už velké nebo malé.

Souhlasíte? Kontaktujte nás!

Fotogalerie

Snímky z našich realizací…