DMT, GIS a využití DPZ

Starosti s geodetickými systémy přenechte na nás…

Digitální model terénu

Hodí se vedět, pokud chcete oslnit (geodeta).

DMT je počítačový soubor geodat (bodů, linií a ploch), který komplexně popisuje průběh terénního reliéfu. DMT umožňuje efektivní řešení nejrůznějších typů prostorových úloh. Nabízím vám komplexní sortiment prací a služeb při zpracování digitálního modelu terénu z převzatých nebo mnou pořízených geodat a zpracování požadovaných výstupů z DMT. Výsledek mohu dodat jak v digitální, tak v tištěné podobě:

  • Vrstevnicové plány
  • Stínované 3D pohledy
  • Podélné a příčné řezy
  • Objemové výpočty (kubatury)

Geoinformační systém

 

Poradíme vám s budováním GISu , který vede ke zefektivnění práce s prostorovými daty. Pomocí GISu lze snadno tvořit podklady pro správní řízení nebo pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů. GIS data umožňují také modelování jevů a dějů v daném území.


Dálkový průzkum země

Dálkový průzkum Země (DPZ) je spolu s leteckým měřickým snímkováním velice silný nástroj k identifikaci jevů na povrchu Země. K práci v GIS poskytuje nadmíru užitečné obrazové informace a podklady k následným analýzám.


Naši klienti

I vaše logo zde rádi uvidíme…

Naše hodnoty

Za kterými si stojíme…

  • Individuální přístup ke každému klientovi.
  • Využití pouze nejmodernějších technologií.
  • Vážíme si každé zakázky - ať už velké nebo malé.

Souhlasíte? Kontaktujte nás!