DMT, GIS a využití DPZ

Starosti s geodetickými systémy přenechte na nás…

Digitální model terénu


DMT je počítačový soubor geodat (bodů, linií a ploch), který komplexně popisuje průběh terénního reliéfu. DMT umožňuje efektivní řešení nejrůznějších typů prostorových úloh. Nabízím vám komplexní sortiment prací a služeb při zpracování digitálního modelu terénu z převzatých nebo mnou pořízených geodat a zpracování požadovaných výstupů z DMT. Výsledek mohu dodat jak v digitální, tak v tištěné podobě:

  • Vrstevnicové plány
  • Stínované 3D pohledy
  • Podélné a příčné řezy
  • Objemové výpočty (kubatury)

Potřebujete nás? Napište nám!

Geoinformační systém


Poradím vám s budováním GISu , který vede ke zefektivnění práce s prostorovými daty. Pomocí GISu lze snadno tvořit podklady pro správní řízení nebo pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů. GIS data umožňují také modelování jevů a dějů v daném území.

Potřebujete nás? Napište nám!

Dálkový průzkum země


Dálkový průzkum Země (DPZ) je spolu s leteckým měřickým snímkováním velice silný nástroj k identifikaci jevů na povrchu Země. K práci v GIS poskytuje nadmíru užitečné obrazové informace a podklady k následným analýzám.

Potřebujete nás? Napište nám!

Prvotřídní kvalitu naší práce stavíme na nejmodernějších technologiích.

Leica

Podívejte se, s čím pracujeme

Naši klienti

I vaše logo zde rádi uvidíme…

Podívejte se na naše projekty